повідомлення

про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПРОТЕЇН-ПРОДАКШН»

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Протеїн-Продакшн»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34448613; 1.4. Місцезнаходження емітента: Кіровоградська область, м. Кіровоград, селище міського типу Нове, вулиця Ливарна, 10; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522) 35-71-51, 30-26-26; 1.6. Електронна поштова адреса емітента: ; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://protein-production.com.ua; 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Протеїн-Продакшн», що володіє 100 простими іменними акціями ПрАТ «Протеїн-Продакшн» (надалі – «Товариство»), що становить 100% статутного капіталу Товариства, було одноособово прийняте рішення (рішення № 5 від 01.10.2013 року) про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: Звільнено з посади Голови Наглядової ради – Березкіна Максима Станіславовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебував на посаді з квітня 2013 року. Підстава звільнення – припинення діяльності ПрАТ «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення в ТОВ «Протеїн-Продакшн». Замість звільненої особи нікого не призначено в зв’язку з припиненням діяльності ПрАТ «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення в ТОВ «Протеїн-Продакшн». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнено з посади члена Наглядової ради – Татарченка Андрія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебував на посаді з квітня 2013 року. Підстава звільнення – припинення діяльності ПрАТ «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення в ТОВ «Протеїн-Продакшн». Замість звільненої особи нікого не призначено в зв’язку з припиненням діяльності ПрАТ «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення в ТОВ «Протеїн-Продакшн». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнено з посади члена Наглядової ради – Щербака Євгеніч Віталійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебував на посаді з квітня 2013 року. Підстава звільнення – припинення діяльності ПрАТ «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення в ТОВ «Протеїн-Продакшн». Замість звільненої особи нікого не призначено в зв’язку з припиненням діяльності ПрАТ «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення в ТОВ «Протеїн-Продакшн». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнено з посади Ревізора – Прошаченко Людмилу Василівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебувала на посаді з квітня 2013 року. Підстава звільнення – припинення діяльності ПрАТ «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення в ТОВ «Протеїн-Продакшн». Замість звільненої особи нікого не призначено в зв’язку з припиненням діяльності ПрАТ «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення в ТОВ «Протеїн-Продакшн».

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова комісії з припинення Дріжчаний Сергій Анатолійович.

Дата 01.10.2013 року