повідомлення

про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ПРОТЕЇН-ПРОДАКШН»

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Протеїн-Продакшн»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34448613; 1.4. Місцезнаходження емітента: Кіровоградська область, м. Кіровоград, селище міського типу Нове, вулиця Ливарна, 10; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522) 35-71-51, 30-26-26; 1.6. Електронна поштова адреса емітента: ; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://protein-production.com.ua; 1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «Протеїн-Продакшн», що володіє 100 простими іменними акціями ПрАТ з ІІ «Протеїн-Продакшн» (надалі – «Товариство»), що становить 100% статутного капіталу Товариства, було одноособово прийняте рішення (рішення № 1 від 08.04.2013 року) про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме:

Звільнено з посади Голови Наглядової ради – Березкіна Максима Станіславовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника ТОВ «Петропродукт-Україна». Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебував на посаді з квітня 2011 року. Підстава звільнення – перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення з посади набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Звільнено з посади члена Наглядової ради - Кабакова Ігоря Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника ТОВ «Петропродукт-Україна». Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебував на посаді з квітня 2011 року. Підстава звільнення – перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення з посади набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Звільнено з посади члена Наглядової ради - Березкіну Ірину Олександрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника ТОВ «Петропродукт-Україна». Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебувала на посаді з квітня 2011 року. Підстава звільнення – перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення з посади набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Звільнено з посади члена Наглядової ради - Щербака Євгенія Віталійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю НУРЛЕН АЛЬЯНС ЛІМІТЕД (NURLEN ALLIANCE LIMITED). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебував на посаді з квітня 2011 року. Підстава звільнення – перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення з посади набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Звільнено з посади члена Наглядової ради - Карманова Миколу Олексійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника Приватної компанії з обмеженою відповідальністю ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ТОРГОВИЙ КОНСОРЦІУМ ПТЕ. ЛТД. (EURASIAN TRADING CONSORTIUM PTE. LTD. Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебував на посаді з квітня 2011 року. Підстава звільнення – перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення з посади набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Звільнено з посади члена Наглядової ради – Мігачову Ольгу Валентинівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника Приватної компанії з обмеженою відповідальністю ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ТОРГОВИЙ КОНСОРЦІУМ ПТЕ. ЛТД. (EURASIAN TRADING CONSORTIUM PTE. LTD. Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебувала на посаді з квітня 2011 року. Підстава звільнення – перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення з посади набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії – Прошаченко Людмилу Василівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебувала на посаді з листопада 2010 року. Підстава звільнення – перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення з посади набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Звільнено з посади члена Ревізійної комісії – Шимко Миколу Григоровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Перебував на посаді з листопада 2010 року. Підстава звільнення – перевибори. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення з посади набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Призначено на посаду Голови Наглядової ради – Березкіна Максима Станіславовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено зі строком повноважень три роки. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: менеджер вiддiлу маркетингу; директор; заступник Генерального директора з загальних питань; менеджер вiддiлу зовнiшньо-економiчних вiдносин; начальник вiддiлу збуту; начальник вiддiлу продажу; директор з продажу; директор комерцiйний; генеральний директор. Призначення на посаду набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Призначено на посаду члена Наглядової ради – Татарченка Андрія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено зі строком повноважень три роки. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: заступник директора департаменту сільського господарства, фахівець – аналітик з дослідження товарного ринку, директор. Призначення на посаду набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Призначено на посаду члена Наглядової ради – Щербака Євгенія Віталійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено зі строком повноважень три роки. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: менеджер, головний технолог, директор з розвитку. Призначення на посаду набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Призначено на посаду Ревізора – Прошаченко Людмилу Василівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє в статутному капіталі емiтента - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено зі строком повноважень три роки. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: бухгалтер; державний податковий iнспектор; провiдний економiст; бухгалтер; заступник головного бухгалтера; головний бухгалтер, фінансовий директор. Призначення на посаду набуває чинності з дати реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує  достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор Дріжчаний Сергій Анатолійович.

08.04.2013р.