повідомлення

про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПРОТЕЇН-ПРОДАКШН»

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Протеїн-Продакшн»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34448613; 1.4. Місцезнаходження емітента: Кіровоградська область, м. Кіровоград, селище міського типу Нове, вулиця Ливарна, 10; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522) 35-71-51, 30-26-26; 1.6. Електронна поштова адреса емітента: ; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://protein-production.com.ua; 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про припинення емітента: 24.07.2013 року.

Рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю з попередньою назвою «Протеїн-Продакшн» було прийнято одноособово акціонером Товариства (рішення № 3 від 24.07.2013 року), що володiє 100% Статутного капiталу ПрАТ «Протеїн-Продакшн», i є єдиним акцiонером Товариства. Результати голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти" не зазначається у зв’язку з тим, що рішення про припинення Товариства прийнято акціонером Товариства одноособово відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Всі активи, зобов'язання та інші права і обов'язки ПрАТ «Протеїн-Продакшн», що припиняється, переходять до правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Протеїн-Продакшн», що буде створено внаслідок перетворення акціонерного товариства - ПрАТ «Протеїн-Продакшн». Статутний капітал товариства правонаступника становитиме 437 500,00 грн. (чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). Метою даної реорганізації є мінімізації витрат Приватного акціонерного товариства «Протеїн-Продакшн», пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство. Порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Протеїн-Продакшн» на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Протеїн-Продакшн»: Розмір частки учасника в Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПрАТ «Протеїн - Продакшн». Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у Статутному капіталі ПрАТ «Протеїн - Продакшн», що перетворюється, дорівнюватиме розміру його частки (у відсотках) у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн», створеного шляхом перетворення. Обмін простих іменних акцій у Статутному капіталі ПрАТ «Протеїн - Продакшн», що перетворюється на частки у Статутному капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн», що створюється шляхом перетворення, здійснюється в два етапи: На першому етапі який починається з 27 липня 2013 року та закінчується 27 серпня 2013 року, для обміну акцій ПрАТ «Протеїн - Продакшн» на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у Статутному (складеному) капіталі правонаступника ТОВ «Протеїн - Продакшн», акціонер (або його уповноважений представник) подає (або надсилає) письмову заяву на ім’я Голови комісії з припинення, за адресою: Україна, м. Кіровоград, селище міського типу Нове, вул. Ливарна, 10. Заява складається у довільній формі, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові (найменування), паспортних даних, ідентифікаційного номеру (ідентифікаційного коду), місце проживання (місцезнаходження) та кількості акцій і загальну номінальну вартість акцій, якими володіє акціонер. В разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, в заяві також зазначаються прізвище, ім’я по батькові представника та документ, який уповноважує особу бути представником акціонера. Заяви приймаються у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. в термін з 27 липня 2013 року та закінчується 27 серпня 2013 року. На підставі заяви акціонера протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви, Голова комісії з припинення виписує письмове зобов’язання про видачу частки у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн» не пізніше терміну закінчення обміну. У разі не подання акціонером Товариства заяви про обмін акцій на письмові зобов’язання про видачу частки у Статутному (складеному) капіталі Товариства, що створюється шляхом перетворення, Головою комісії з припинення в будь-якому разі протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку для подачі заяв про видачу письмових зобов’язань виписується письмове зобов’язання про видачу акціонеру частки у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн». На другому етапі, який починається з дня установчих зборів ТОВ «Протеїн - Продакшн» - правонаступника ПрАТ «Протеїн - Продакшн», відбувається обмін письмових зобов’язань на частки у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн», створеного шляхом перетворення, у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов’язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок перетворення і видається Свідоцтво про право власності на частку в ТОВ «Протеїн - Продакшн». Термін отримання документів щодо підтвердження права власності на частку у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн», в обмін на письмові зобов’язання, не обмежується.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Комісії з припинення Дріжчаний Сергій Анатолійович.

25.07.2013р.повідомлення

про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПРОТЕЇН-ПРОДАКШН»

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Протеїн-Продакшн»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34448613; 1.4. Місцезнаходження емітента: Кіровоградська область, м. Кіровоград, селище міського типу Нове, вулиця Ливарна, 10; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0522) 35-71-51, 30-26-26; 1.6. Електронна поштова адреса емітента: ; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://protein-production.com.ua; 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про припинення емітента: 24.07.2013 року.

Рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Протеїн-Продакшн» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю з попередньою назвою «Протеїн-Продакшн» було прийнято одноособово акціонером Товариства (рішення № 3 від 24.07.2013 року), що володiє 100% Статутного капiталу ПрАТ «Протеїн-Продакшн», i є єдиним акцiонером Товариства. Результати голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти" не зазначається у зв’язку з тим, що рішення про припинення Товариства прийнято акціонером Товариства одноособово відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Всі активи, зобов'язання та інші права і обов'язки ПрАТ «Протеїн-Продакшн», що припиняється, переходять до правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Протеїн-Продакшн», що буде створено внаслідок перетворення акціонерного товариства - ПрАТ «Протеїн-Продакшн». Статутний капітал товариства правонаступника становитиме 437 500,00 грн. (чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). Метою даної реорганізації є мінімізації витрат Приватного акціонерного товариства «Протеїн-Продакшн», пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство. Порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Протеїн-Продакшн» на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Протеїн-Продакшн»: Розмір частки учасника в Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПрАТ «Протеїн - Продакшн». Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у Статутному капіталі ПрАТ «Протеїн - Продакшн», що перетворюється, дорівнюватиме розміру його частки (у відсотках) у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн», створеного шляхом перетворення. Обмін простих іменних акцій у Статутному капіталі ПрАТ «Протеїн - Продакшн», що перетворюється на частки у Статутному капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн», що створюється шляхом перетворення, здійснюється в два етапи: На першому етапі який починається з 27 липня 2013 року та закінчується 27 серпня 2013 року, для обміну акцій ПрАТ «Протеїн - Продакшн» на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у Статутному (складеному) капіталі правонаступника ТОВ «Протеїн - Продакшн», акціонер (або його уповноважений представник) подає (або надсилає) письмову заяву на ім’я Голови комісії з припинення, за адресою: Україна, м. Кіровоград, селище міського типу Нове, вул. Ливарна, 10. Заява складається у довільній формі, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові (найменування), паспортних даних, ідентифікаційного номеру (ідентифікаційного коду), місце проживання (місцезнаходження) та кількості акцій і загальну номінальну вартість акцій, якими володіє акціонер. В разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, в заяві також зазначаються прізвище, ім’я по батькові представника та документ, який уповноважує особу бути представником акціонера. Заяви приймаються у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. в термін з 27 липня 2013 року та закінчується 27 серпня 2013 року. На підставі заяви акціонера протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви, Голова комісії з припинення виписує письмове зобов’язання про видачу частки у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн» не пізніше терміну закінчення обміну. У разі не подання акціонером Товариства заяви про обмін акцій на письмові зобов’язання про видачу частки у Статутному (складеному) капіталі Товариства, що створюється шляхом перетворення, Головою комісії з припинення в будь-якому разі протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку для подачі заяв про видачу письмових зобов’язань виписується письмове зобов’язання про видачу акціонеру частки у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн». На другому етапі, який починається з дня установчих зборів ТОВ «Протеїн - Продакшн» - правонаступника ПрАТ «Протеїн - Продакшн», відбувається обмін письмових зобов’язань на частки у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн», створеного шляхом перетворення, у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов’язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок перетворення і видається Свідоцтво про право власності на частку в ТОВ «Протеїн - Продакшн». Термін отримання документів щодо підтвердження права власності на частку у Статутному (складеному) капіталі ТОВ «Протеїн - Продакшн», в обмін на письмові зобов’язання, не обмежується.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Комісії з припинення Дріжчаний Сергій Анатолійович.

25.07.2013р.